Van harte welkom

De KBO Ede is een dynamische seniorenvereniging die actief is binnen de gehele gemeente Ede. Wij bieden een interessant geheel van activiteiten waaronder de maandelijkse informatieve en educatieve middagen en een gezellige bingomiddag. Wij organiseren jaarlijkse een busreis en een Kerstviering met kerstlunch. Actief worden zieke en hulpbehoevende ouderen bezocht en contacten met leden onderhouden.
U kunt een beroep doen op onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs en er zijn daarvoor opgeleide invulhulpen beschikbaar voor uw belastingaangifte. Ook kunt u een beroep doen op een vrijwillige computerhulp. Bent u minder mobiel? Daarvoor hebben wij een vervoerservice, die wordt georganiseerd door de coördinator Zorg & Welzijn. Er is natuurlijk plaats voor mensen, die zich actief willen inzetten voor onze leden. Bekijk de vacatures eens of er iets voor u tussen zit bij Organisatie.

Daarnaast zijn we actief in het Centraal Orgaan Samenwerkende Ouderenbonden (COSBO) dat het gemeentelijk seniorenbeleid in Ede kritisch volgt en adviezen geeft in het kader van de belangenbehartiging van onze senioren.

De afdeling Ede is onderdeel van de Katholieke Bond voor Ouderen Gelderland die op haar beurt weer deel uit maakt van het landelijk samenwerkingsverband  Senioren Netwerk Nederland. Dit nieuwe netwerk waarvan KBO-Gelderland, KBO-Brabant, KBO-Limburg, KBO-Noord-Holland en KBO-Overijssel deel uitmaken, vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Op lokaal niveau werken wij samen met de PCOB-Ede (Protestants Christelijke Ouderen Bond Ede). Deze samenwerking wordt op gemeentelijke niveau steeds belangrijker.

Tot slot: heeft u ideeën of opmerkingen over onze activiteiten, laat het ons weten. En, houdt vooral ook onze Nieuwsbrieven en activiteitenkalender in de gaten. Wij zijn ook te vinden op Facebook.

Wij wensen u heel veel plezier en gemak van onze website en tot ziens bij onze gezamenlijke activiteiten.
Hebt u na het lezen van dit bericht nog vragen of opmerkingen, dan kunt u de voorzitter Ap Dominicus bellen op nummer 0318 - 79 51 43 of mailen: abdominicus1@gmail.com

Agenda

Nieuws