Over KBO

Doelstelling

KBO Ede stelt zich ten doel om voor haar leden en andere senioren in de gemeente Ede de belangen te behartigen in de meest ruime zin.
Daarbij staan hoog in het vaandel: “ontmoeting” en “ondersteuning”.
Zij wil daartoe zodanige voorwaarden scheppen, dat deze bevolkingsgroep volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kan deelnemen.

Kortom

Streven naar een gelijkwaardige positie van senioren in de maatschappij.
Solidariteit als waarde wordt gezien als de kern van de eigen identiteit.

Eigen karakter

KBO heeft een geheel eigen karakter door haar activiteiten. Het gaat daarbij om de sfeer van gezelligheid, gezamenlijkheid, sociale contacten, veiligheid, zorg en het zich thuis voelen in een vertrouwde omgeving. Zij heeft ongeveer 500 leden.

Samenwerking

KBO Ede werkt samen met de KBO afdelingen Wageningen en Renkum. Met KBO Veenendaal hebben wij warme contacten, ook al ligt Veenendaal formeel buiten Gelderland.
De Gelderse KBO’s vormen samen de provinciale KBO Gelderland.

KBO afdeling Ede werkt voor de collectieve belangenbehartiging in de gemeente Ede samen met haar zusterorganisaties PCOB (Bennekom, Ede en Lunteren) in COSBO. Het betreft periodiek overleg van de lokale afdelingen KBO Ede en de PCOB Ede, Lunteren en Bennekom met de gemeentelijke overheid en haar werkorganisatie Malkander-Ede.

Lidmaatschap

De contributie voor 2024 is € 26.50 voor een alleengaande en € 46 voor een echtpaar of samenwonenden. Banknummer NL 02 INGB 0004176610 t.n.v. KBO Ede te Ede.

Enthousiast geworden?

U kunt uzelf via deze website inschrijven of eerst informatie inwinnen!