Lid worden

Heel veel senioren willen een steentje bijdragen aan een goed reilen en zeilen van onze samenleving. Dat kan op diverse wijzen, onder meer door lid te worden van de KBO afdeling Ede. Onze afdeling telt momenteel ongeveer 500 leden en graag willen wij u aansporen uw familieleden, buren en kennissen ook lid te maken.
Naast een belangenvereniging zijn wij ook een gezelligheidsvereniging. Zie onze rubrieken ‘Activiteiten‘ en ‘Nieuws‘.
U ontvangt bij het jaarlidmaatschap het blad KBO-PCOB magazine en de Nieuwsbrief KBO-Ede 10x per jaar.

De contributie voor onze vereniging, KBO-Ede, in 2022 bedraagt € 23,50 per jaar voor een alleenstaande en € 40,00 per jaar voor een echtpaar of samenwonenden.
U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL 02 INGB 0004 1766 10 t.n.v. KBO afd. Ede-Bennekom.

Een formulier downloaden om via email retour te zenden?

Leeg formulier afdrukken?

Of het formulier hieronder invullen…

    Met partner / als echtpaar lid worden
  Aanhef
  Voornaam
  Voorletters
  Tussenvoegsel
  Achternaam
   
  Geboortedatum
  Straat
  Huisnummer
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  IBAN nummer
  Eventuele partner
  Voornaam
  Voorletters
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Geboortedatum
  Telefoonnummer
  E-mailadres