Lid worden

Heel veel senioren willen een steentje bijdragen aan een goed reilen en zeilen van onze samenleving. Dat kan op diverse wijzen, onder meer door lid te worden van de KBO afdeling Ede. Onze afdeling telt momenteel ongeveer 400 leden en graag willen wij u aansporen uw familieleden, buren en kennissen ook lid te maken.
Naast een belangenvereniging zijn wij ook een gezelligheidsvereniging. Zie onze rubrieken ‘Activiteiten‘ en ‘Nieuws‘.
U ontvangt bij het jaarlidmaatschap het blad ONS en de Nieuwsbrief KBO-Ede 11x per jaar.

De contributie voor onze vereniging, KBO-Ede in 2024 bedraagt € 26.50 per jaar voor een alleenstaande en € 46,00 per jaar voor een echtpaar of samenwonenden.
U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL 02 INGB 0004 1766 10 t.n.v. KBO afd. Ede-Bennekom.

Een formulier downloaden om via email retour te zenden?

Leeg formulier afdrukken?

Of het formulier hieronder invullen…

    Met partner / als echtpaar lid worden

  Aanhef

  Voornaam

  Voorletters

  Tussenvoegsel

  Achternaam

   

  Geboortedatum

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  IBAN nummer

  Eventuele partner

  Voornaam

  Voorletters

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  E-mailadres