Organisatie

Bestuur

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Koch, Adri
adri.koch@ziggo.nl
0318 65 03 68
2e Secretaris

Vacature

Penningmeester

Vacature

2e Penningmeester

Tax-Tames, Annelies
ataxtames@gmail.com
0318 61 77 93

Bestuurslid O & O

van Schoonhoven, Trudy
trudyvanschoonhoven@planet.nl
0318 64 59 09

 

Vrijwilligers

Ledenadministratie

Charles
charles.slangen@live.nl
0318 66 88 85

Computerhulp

Deze functie is momenteel open.

Coördinator Ledenmiddagen

Tonny
tonnyslangen@gmail.com
0318 66 88 85

Verspreiding KBO Magazine en Nieuwsbrief

Beer
g.radstaat@hotmail.com
0318 63 29 92
Coord. Belastingservice Ouderenbonden

Douwe
ettema.douwe@gmail.com
0318 64 58 31
Coördinator Haal en breng service

Gerda
j.hiensch@chello.nl
0318 62 10 08

Vrijwillig Ouderenadviseur

Liesbeth
liesbethmeens@live.nl
0318 64 00 17
Vrijwillig Ouderenadviseur

Frans
fransbik1@gmail.com
0318 84 29 92

Zorg en Welzijn

Gerda
j.hiensch@chello.nl
0318 62 10 08
Redactie Nieuwsbrief KBO Ede

Fred is samen met Mary-Ann en Erik verantwoordelijk voor de Nieuwsbrief.
kbonieuwsbrief@gmail.com
Emeritus Pastoraal adviseur

Hans

Public Relations & Communicatie
Deze functie is momenteel open.
Iets voor u?