Organisatie

Bestuur

Voorzitter

Dominicus, Ap
abdominicus1@gmail.com
0318 63 89 50

Secretaris

Koch, Adri
secretaris@kbo-ede.nl
0318 65 03 68
Notulist / 2e secretaris

Vacature

1e Penningmeester

van Ingen, Gijsbert
penningmeester@kbo-ede.nl
06 47 55 22 32

2e Penningmeester

Vacant
Welke vrijwilliger (m/v) wil jaarlijks de contributie verzorgen?

Bestuurslid O & O

van Schoonhoven, Trudy
trudyvanschoonhoven@planet.nl
0318 64 59 09

 

Vrijwilligers

Ledenadministratie

Slangen, Charles
ledenadminisrtatie@kbo-ede.nl
0318 66 88 85
Computerhulp

Deze functie is momenteel open.

Coördinator Ledenmiddagen

Slangen, Tonny
tonnyslangen@gmail.com
0318 66 88 85

Verspreiding KBO-PCOB Magazine en Nieuwsbrief

Radstaat, Beer
g.radstaat@hotmail.com
0318 63 29 92
Coord. Belastingservice Ouderenbonden

(HUBA Hulp bij Belasting Aangifte)

Ettema, Douwe
ettema.douwe@gmail.com
0318 64 58 31
Coördinator Haal en breng service

Vacant
Vrijwillig Ouderenadviseur

Frans Bik
fransbikkel@gmail.com
0318 84 29 92
Vrijwillig Ouderenadviseur

Hans Vaneman
info@vaneman.eu
06-418 723 08

Zorg en Welzijn

Vacant
Redactie Nieuwsbrief KBO Ede

Fred is samen met Mary-Ann en Erik verantwoordelijk voor de Nieuwsbrief.
kbonieuwsbrief@gmail.com
Emeritus Pastoraal adviseur

Hans

Public Relations & Communicatie
Deze functie is momenteel open.
Iets voor u?