ALV 17 november geannuleerd

De Algemene Leden Vergadering van KBO Ede woensdag 17 november gaat niet door. Na de persconferentie van vrijdagavond 12 nov. heeft het bestuur, alles afwegende, besloten om de aangekondigde Algemene Leden Vergadering (ALV) niet door te laten gaan. De basisgedachte die ten grondslag ligt aan de aangekondigde gedeeltelijke lockdown is om het aantal contactmomenten tussen … Lees verder

Vacature secretaris/notulist

Vacature secretaris/notulist Wie zijn wij Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een secretaris, een bestuurslid belast met de verslaglegging van de vergaderingen, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voor leden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O), en een … Lees verder

Oproep deelname onderzoek leden

Herhaalde oproep deelname onderzoek leden In de extra nieuwsbrief van 21 mei hebben we u opgeroepen deel te nemen aan het onderzoek onder onze leden ten behoeve van ons marketingprogramma. Helaas blijft de response achter. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deel te nemen aan dit onderzoek en het nogmaals onder de aandacht van uw … Lees verder

Vacature bestuurslid PR & Communicatie

Bestuurslid PR & Communicatie Naast de algemene bestuurstaken, de volgende zaken: Het ontwikkelen van communicatiebeleid Het leveren van bijdragen aan de Nieuwsbrief. Contacten onderhouden met de plaatselijke pers en het schrijven van persberichten Wie zijn wij Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, … Lees verder

Vervoer naar priklocatie

Vervoer naar priklocatie. Als er KBO-leden zijn die problemen ondervinden met het vervoer naar een priklocatie voor het Coronavaccin, dan kunnen zij gebruik maken van onze Ophaalservice.      De contactpersoon hiervoor is: Mevrouw Gerda Hiensch, telefoon 0318 – 62 10 08 of 06 – 12 09 46 36 mailadres: j.hiensch@chello.nl  

Afscheid Arie van Alphen

Beste leden van KBO Ede, Onze voorzitter, Arie van Alphen, heeft om persoonlijke reden, o.a. nieuwe activiteiten, besloten zijn voorzitterschap neer te leggen per 13 februari 2021. De overige bestuursleden vinden dit jammer maar respecteren het besluit van Arie om af te treden als voorzitter. Zij realiseren zich dat aanvulling van het bestuur nu wel heel … Lees verder

Belangrijk voor later

In onze Nieuwsbrief nr. 2 van februari 2021 staat een artikel over zaken regelen voor uw afscheid met de titel ‘Belangrijk voor later’. Hieronder vind u de gegevens om de voorbeeld bestanden te vinden. Een voorbeeld (in PDF) van een ‘Levenstestament’ kunt u hier vinden. Uw notaris zal ook een levenstestament kunnen aanbieden. Een voorbeeld … Lees verder