Samen uit eten

Op vrijdag 2 juni a.s. gaan we weer “samen uit eten” bij restaurant Moeke, Breelaan (naast het politiebureau). Aanvang 18.30 uur. Heb je zin om mee te eten, meld je dan tijdig aan bij Marja Ankone, telefoon 0318 – 62 00 31

Notulen ALV 15 maart 2023

    KBO   Afdeling Ede Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 15 maart 2023. Locatie: De Bosroos, Ede. Aanwezig: 32 leden (vermeld op de door de aanwezigen ingevulde presentielijst ) Voorts van het bestuur mevr. Trudy van Schoonhoven (bestuurslid commissie O & O) en de heren Ap Dominicus (voorzitter), Gijsbert van Ingen (1e … Lees verder

Verslag van de ALV 2023

De Algemene Ledenvergadering  (ALV) van 15 maart jl. Voorzitter Ap Dominicus vroeg in zijn voorwoord  aandacht voor de terugloop van het ledenaantal en de wenselijke versterking van het bestuur. Hij deed een dringend beroep op de leden om bij zich zelf na te gaan of zij zich als kandidaat-bestuurslid zouden willen aanmelden en ook om … Lees verder

Samen uit eten

Op vrijdag 12 mei gaan we “samen uit eten” in het Balkan Restaurant, Grotestraat 114 in Ede. Aanvang om 18.30 uur. Heb je zin om mee te gaan, meld je dan aan bij Marja Ankoné telefoon 0318 – 62 00 31

Agenda ALV 15 maart 2023

Algemene Leden Vergadering Het bestuur van KBO afdeling Ede nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op: Woensdag 15 maart 2023 om 14.00 uur in de Bosroos (Hoek rotonde Veenderweg), ingang: Rozenlaan. te Ede. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. De zaal is open vanaf 13.30 uur. AGENDA 1. Opening door de … Lees verder

Notulen ALV 16 maart 2022

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 16 maart 2022. Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2, Ede. Aanwezig: 40 leden (vermeld op de door de aanwezigen ingevulde presentielijst ) Voorts van het bestuur mevr. Annelies Tax (2e penningmeester), mevr. Trudy van Schoonhoven (bestuurslid commissie O & O) en de heren Ap Dominicus (voorzitter … Lees verder

Quiz op een ledenmiddag 15-02-2023

Omdat de lezing van een letselschade expert niet doorging, hebben Trudy en Beer een quiz gehouden. Die was niet makkelijk! Heel geconcentreerd zijn de deelnemers bezig.

KBO Ede ledenmiddag

Op 15 februari zou er een lezing zijn over letselschade. Helaas, deze lezing kan niet doorgaan. Als alternatief is gekozen voor een quiz. Hopelijk is de opkomst groot, want het wordt zeker een gezellige middag.