Oproep deelname onderzoek leden

Herhaalde oproep deelname onderzoek leden In de extra nieuwsbrief van 21 mei hebben we u opgeroepen deel te nemen aan het onderzoek onder onze leden ten behoeve van ons marketingprogramma. Helaas blijft de response achter. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deel te nemen aan dit onderzoek en het nogmaals onder de aandacht van uw … Lees verder

Persbericht online OV-informatiebijeenkomst

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV Reizen met het openbaar vervoer. Hoe pakt u dat aan? Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan is de online OV-informatiebijeenkomst echt iets voor u. In een klein groepje legt een … Lees verder

Vacature bestuurslid PR & Communicatie

Bestuurslid PR & Communicatie Naast de algemene bestuurstaken, de volgende zaken: Het ontwikkelen van communicatiebeleid Het leveren van bijdragen aan de Nieuwsbrief. Contacten onderhouden met de plaatselijke pers en het schrijven van persberichten Wie zijn wij Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, … Lees verder

Vacature 2e secretaris

2e secretaris Naast de algemene bestuurstaken zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakt u de volgende zaken op: Het voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter. Het verzorgen van de lopende correspondentie van de afdeling en het intern verspreiden van relevante informatie. Wie zijn wij Het bestuur van de KBO bestaat … Lees verder

Vacature 1e penningmeester

1ste penningmeester Beheer financiële zaken, samen met de 2de penningmeester, van de senioren belangen organisatie KBO afdeling Ede Wie zijn wij Het bestuur van de KBO afdeling bestaat idealiter uit 7 leden, te weten een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voorleden … Lees verder

Vacature voorzitter

Voorzitter    U heeft in uw leven verantwoordelijkheid genomen in diverse posities en wil nog lang niet aan stoppen denken! U zet graag uw kennis, ervaring en netwerk in voor het goed laten functioneren van de KBO afdeling Ede. Wie zijn wij KBO Ede telt ca. 500 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie … Lees verder

Vervoer naar priklocatie

Vervoer naar priklocatie. Als er KBO-leden zijn die problemen ondervinden met het vervoer naar een priklocatie voor het Coronavaccin, dan kunnen zij gebruik maken van onze Ophaalservice.      De contactpersoon hiervoor is: Mevrouw Gerda Hiensch, telefoon 0318 – 62 10 08 of 06 – 12 09 46 36 mailadres: j.hiensch@chello.nl  

Afscheid Arie van Alphen

Beste leden van KBO Ede, Onze voorzitter, Arie van Alphen, heeft om persoonlijke reden, o.a. nieuwe activiteiten, besloten zijn voorzitterschap neer te leggen per 13 februari 2021. De overige bestuursleden vinden dit jammer maar respecteren het besluit van Arie om af te treden als voorzitter. Zij realiseren zich dat aanvulling van het bestuur nu wel heel … Lees verder

Belangrijk voor later

In onze Nieuwsbrief nr. 2 van februari 2021 staat een artikel over zaken regelen voor uw afscheid met de titel ‘Belangrijk voor later’. Hieronder vind u de gegevens om de voorbeeld bestanden te vinden. Een voorbeeld (in PDF) van een ‘Levenstestament’ kunt u hier vinden. Uw notaris zal ook een levenstestament kunnen aanbieden. Een voorbeeld … Lees verder

Contributiefacturen 2021

Vandaag zijn de contributiefacturen voor 2021 gemaakt. Binnenkort kunnen de leden van KBO-Ede een envelop op de deurmat verwachten. Met dank aan de bezorgers van de Nieuwsbrief. De contributie is hetzelfde gebleven als vorig jaar.