Contributiefacturen 2022

Dit zijn pakketjes met facturen voor de contributie van KBO Ede voor 2022. Ze gaan nu naar de bezorgers en binnenkort zullen ze in uw brievenbus liggen.    

Vacature secretaris/notulist

Vacature secretaris/notulist Wie zijn wij Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een secretaris, een bestuurslid belast met de verslaglegging van de vergaderingen, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voor leden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O), en een … Lees verder

Vacature bestuurslid PR & Communicatie

Bestuurslid PR & Communicatie Naast de algemene bestuurstaken, de volgende zaken: Het ontwikkelen van communicatiebeleid Het leveren van bijdragen aan de Nieuwsbrief. Contacten onderhouden met de plaatselijke pers en het schrijven van persberichten Wie zijn wij Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, … Lees verder

Belangrijk voor later

In onze Nieuwsbrief nr. 2 van februari 2021 staat een artikel over zaken regelen voor uw afscheid met de titel ‘Belangrijk voor later’. Hieronder vind u de gegevens om de voorbeeld bestanden te vinden. Een voorbeeld (in PDF) van een ‘Levenstestament’ kunt u hier vinden. Uw notaris zal ook een levenstestament kunnen aanbieden. Een voorbeeld … Lees verder

Contributiefacturen 2021

Vandaag zijn de contributiefacturen voor 2021 gemaakt. Binnenkort kunnen de leden van KBO-Ede een envelop op de deurmat verwachten. Met dank aan de bezorgers van de Nieuwsbrief. De contributie is hetzelfde gebleven als vorig jaar.