Verslag ALV 20 maart 2024

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 maart 2024
Voorzitter Ap Dominicus vroeg in zijn voorwoord aandacht voor de openstaande vacatures. Gezocht wordt nog naar een 2e penningmeester en Gijsbert van Ingen geeft graag informatie over de werkzaamheden. Ook voor de PR-activiteiten wordt nog iemand gezocht. De oproep van de voorzitter voor deelname in de commissie die het 40-jarig lustrum in 2025 organiseert werd gehoor gegeven. Deze commissie bestaat nu aan de leden Tonny Slangen, Mary-Ann Borggreve, Gerda Hiensch en Kees Huikeshoven.
Tevens wordt nog gezocht naar een reservelid voor de Kascommissie (Thijs Waasdorp en Janus van Riel). Een activiteit die niet heel veel tijd kost, namelijk een middag of avond. Frans Bik zou graag assistentie willen voor een extra VOA. En omdat Douwe Ettema aangegeven heeft te willen stoppen met de coördinatie van de belastingservice wordt dus ook gezocht naar een nieuwe coördinator. Hiervoor is geen belastingkennis nodig maar het moet wel iemand zijn die naar de invullers toe de zaken kan coördineren.
De voorzitter vroeg ook aandacht om de ‘Ede Doet-bonnen’ in de leveren voor KBO Ede.
Er werd een moment stilte ingeruimd om de leden te herdenken die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.
De leden stemden in met:
• de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2023
• het jaarverslag van 2023
• de jaarrekening 2023 met ook de begroting van 2024 en 2025
• het positieve advies van de Kascommissie over de financiële cijfers
• op de contributie voortaan de prijsindex te hanteren vanaf 2025
• de benoeming van Erica Kuijper als 2e secretaris/notulist
De voorzitter meldde ook dat in de Cosbo is besloten dat de seniorenorganisaties in onze gemeente gezamenlijk zullen optrekken in de strijd tegen de bezuinigingen van de WMO.
De leden konden na afloop onder het genot van een hapje en drankje gezellig nog wat napraten. De leden kregen bij de uitgang een prachtige gids van Malkander (Welzijn in Ede en Bennekom, informatiegids 75+) uitgereikt.
Het was een geslaagde en vlot verlopen KBO ledenvergadering met een daarop volgend gezellig samenzijn.