Vacature secretaris/notulist

Vacature secretaris/notulist

Wie zijn wij

Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een secretaris, een bestuurslid belast met de verslaglegging van de vergaderingen, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voor leden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O), en een bestuurslid voor Public Relations.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. De afgelopen jaren is zowel huisvesting, vervoer en ondersteunende begeleiding gedecentraliseerd. O.a. zijn onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo.

Naast belangenbehartiging biedt KBO Ede haar leden verschillende vormen van ondersteuning en organiseert tal van activiteiten. Voor meer informatie, zie www.kbo-ede.nl of www.facebook.com/kbo-edebennekom.

 

Werkzaamheden

U zet graag uw kennis en ervaring in voor het goed laten functioneren van de KBO afdeling Ede, met als ultieme doel het bevorderen van het welzijn van senioren in de gemeente Ede.
U verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en verricht overige secretariaatswerkzaamheden in samenwerking met de secretaris.

KBO Ede telt ca.500 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO haar leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.
De KBO is er voor senioren, door senioren. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze organiseren activiteiten en worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van belastingformulieren, als ouderen- of veiligheidsadviseur of computerondersteuner.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. U vindt het een mooie uitdaging om hier mede vorm aan te geven.

U maakt deel uit van het bestuur dat idealiter uit 7 leden bestaat, en werkt nauw samen met de secretaris.

Naast de algemene bestuurstaken zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakt u de volgende zaken op:
1. De verslaglegging van de bestuursvergaderingen
2. Overige secretariaatswerkzaamheden in samenwerking met de secretaris.

 

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding is ongeveer 1/2 dag per week,
Jaarlijks vergadert het bestuur 8 tot 10 keer gedurende ongeveer 2 uur.