Vacature bestuurslid PR & Communicatie

Bestuurslid PR & Communicatie
Naast de algemene bestuurstaken, de volgende zaken:

  1. Het ontwikkelen van communicatiebeleid
  2. Het leveren van bijdragen aan de Nieuwsbrief.
  3. Contacten onderhouden met de plaatselijke pers en het schrijven van persberichten

Wie zijn wij
Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomstenactiviteiten voor leden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O), en een bestuurslid voor Public Relations.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. De afgelopen jaren is zowel huisvesting, vervoer en ondersteunende begeleiding gedecentraliseerd. O.a. zijn onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo.

Naast belangenbehartiging biedt KBO Ede haar leden verschillende vormen van ondersteuning en organiseert tal van activiteiten. Voor meer informatie, zie www.kbo-ede.nl of www.facebook.com/kbo-edebennekom.

Werkzaamheden
U bent een communicatieve teamspeler die nog lang niet aan stoppen wil denken! U zet graag uw kennis en ervaring in voor het goed laten functioneren van de KBO afdeling Ede, met als ultieme doel het bevorderen van het welzijn van senioren in de gemeente Ede.
Heeft u er plezier in om informatie te vergaren en effectief over te brengen? Vindt u het een uitdaging om de KBO nog meer op de kaart te zetten? Bent u creatief in het organiseren van mensen en middelen? Dan is deze functie iets voor u!

KBO Ede telt ca. 500 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO haar leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.
De KBO is er voor senioren, door senioren. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze organiseren activiteiten en worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van belastingformulieren, als ouderen- of veiligheidsadviseur of computerondersteuner.
Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. Door middel van effectieve communicatie wilt u een bijdrage leveren aan dit doel.

U maakt deel uit van het bestuur dat idealiter uit 7 leden bestaat. Lees meer over de samenstelling van het bestuur onder het kopje Opmerkingen.

Naast de algemene bestuurstaken zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakt u de volgende zaken op:
1. Het (laten) ontwikkelen van communicatiebeleid en het opstellen en (deels) uitvoeren van de communicatieagenda
2. Het leiding geven of meewerken aan activiteiten zoals excursies, informatiemarkten en jubilea
3. Het aansturen van de redactiecommissie van de maandelijkse nieuwsbrief en de vrijwilligers die zich bezig houden met de website en social media.
4. Het leveren van bijdragen aan de Nieuwsbrief. Dit betreft o.a. de verslaggeving van afdelingsactiviteiten en het aanleveren van kopij
5. Contacten onderhouden met de plaatselijke pers en het schrijven van persberichten
6. Het werven van advertenties voor de Nieuwsbrief.
7. Het verzorgen van ledenwerfacties en de opvang van nieuwe leden bij de afdelingsactiviteiten

Wat vragen wij
U bent enthousiasmerend en heeft er plezier in om andere vrijwilligers aan te sturen en te ondersteunen. U bent creatief en beschikt over een hands-on mentaliteit. U heeft enige kennis op het gebied van communicatie betreffende de mediakanalen en middelen die u in kunt zetten. U kunt zich goed verplaatsen in de verschillende doelgroepen waarvoor u schrijft, zodat u de juiste toon kunt treffen. U bent handig met social media of bent in staat de juiste mensen daarvoor te vinden. U volgt actief de ontwikkeling op het gebied van zorg en welzijn en de werving van vrijwilligers. U heeft uiteraard een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Tijdsbesteding
De totale tijdsbesteding is ca 4 uur per week.
Jaarlijks vergadert het bestuur 8 tot 10 keer gedurende ongeveer 2 uur.