Antistollingspas

Voorbeeld AntistollingspasWat is de Antistollingspas?

Op uw Antistollingspas staan alle gegevens die van belang zijn rond uw behandeling met bloedverdunners. Dit is heel belangrijk. Door de bloedverdunners stolt uw bloed minder snel, waardoor u ook minder snel een trombose kunt krijgen, zoals een hart- of herseninfarct of een longembolie. Maar u bloedt ook heviger en langer dan zonder bloedverdunners. Met de Antistollingspas kunnen uw behandelaars beter inspelen op uw medische situatie. Ook in geval van nood!

Wanneer gebruikt u de Antistollingspas? Gebruik uw Antistollingspas als u:

  • naar de huisarts, specialist of tandarts gaat;
  • medicijnen ophaalt bij een apotheek in binnen- of buitenland;
  • medicijnen koopt bij de drogist;
  • een bezoek brengt aan pedicure, fysiotherapeut, mondhygiënist enz.;
  • naar de GGD gaat voor een vaccinatie.

Een pas kunt u aanvragen via deze link.
In het KBO-PCOB Magazine heeft u een papieren versie hiervan ontvangen.