Vacature voorzitter

Voorzitter   

U heeft in uw leven verantwoordelijkheid genomen in diverse posities en wil nog lang niet aan stoppen denken! U zet graag uw kennis, ervaring en netwerk in voor het goed laten functioneren van de KBO afdeling Ede.

Wie zijn wij
KBO Ede telt ca. 500 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie van Nederland.  Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO haar leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

De KBO is er voor senioren, door senioren. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze organiseren activiteiten en worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van belastingformulieren, als ouderen- of veiligheidsadviseur of computerondersteuner.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging.

U heeft affiniteit met het welzijn van senioren en gaat graag de uitdaging aan om hier mede vorm aan te geven.

Werkzaamheden
Naast de algemene bestuurstaken, zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakt u als voorzitter de volgende zaken op:

  1.  Het voorzitten en mede voorbereiden van de bestuursvergaderingen van het afdelingsbestuur en de jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden van de afdeling
  2.  Het bestuur vertegenwoordigen naar buiten toe
  3. Deelnemen aan het gemeentelijk overlegorgaan COSBO en contacten onderhouden met andere seniorenorganisaties, maatschappelijke organisaties en de provinciale afdeling van de KBO
  4. Spreekbuis zijn van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de KBO

Wat vragen wij
U heeft visie en overwicht en kunt anderen stimuleren. U heeft overzicht en bent goed in het afstemmen van de activiteiten binnen de organisatie; u kunt delegeren, draagt taken over en stimuleert samenwerking. U beheerst de kunst om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap. U houdt zich vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen zorg en welzijn met name op het gebied van senioren.

Tijdsbesteding
ca. 10 – 20 uur per maand

Opmerkingen:
Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voor leden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O), en een bestuurslid voor Public Relations.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. De afgelopen jaren is zowel huisvesting, vervoer en ondersteunende begeleiding gedecentraliseerd. Ook onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo.

Naast belangenbehartiging biedt KBO Ede haar leden verschillende vormen van ondersteuning en organiseert tal van activiteiten. Voor meer informatie, zie www.kbo-ede.nl of www.facebook.com/kbo-edebennekom.