Vacature 2e secretaris

2e secretaris
Naast de algemene bestuurstaken zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakt u de volgende zaken op:

  1. Het voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter.
  2. Het verzorgen van de lopende correspondentie van de afdeling en het intern verspreiden van relevante informatie.

Wie zijn wij
Het bestuur van de KBO bestaat idealiter uit 7 leden, te weten, een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voor leden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O), en een bestuurslid voor Public Relations.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. De afgelopen jaren is zowel huisvesting, vervoer en ondersteunende begeleiding gedecentraliseerd. O.a. zijn onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo.

Naast belangenbehartiging biedt KBO Ede haar leden verschillende vormen van ondersteuning en organiseert tal van activiteiten. Voor meer informatie, zie www.kbo-ede.nl of www.facebook.com/kbo-edebennekom.

Werkzaamheden
U bent een teamspeler die nog lang niet aan stoppen wil denken! U zet graag uw kennis en ervaring in voor het goed laten functioneren van de KBO afdeling Ede, met als ultieme doel het bevorderen van het welzijn van senioren in de gemeente Ede.
Als u plezier heeft in ‘pen en papier’, redelijk ordelijk bent en als u het leuk vindt om als spin in een informatie-web te fungeren is een secretarisfunctie iets voor u!

KBO Ede telt ca.500 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast biedt de KBO haar leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.
De KBO is er voor senioren, door senioren. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze organiseren activiteiten en worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van belastingformulieren, als ouderen- of veiligheidsadviseur of computerondersteuner.

Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten groeit de verantwoordelijkheid van KBO-afdelingen voor lokale belangenbehartiging. U vindt het een mooie uitdaging om hier mede vorm aan te geven.

U maakt deel uit van het bestuur dat idealiter uit 7 leden bestaat, waaronder een 1e en 2e secretaris. U verdeelt de taken onderling in goed overleg.

Naast de algemene bestuurstaken zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakt u de volgende zaken op:
1. Het voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter
2. Het verzorgen van de lopende correspondentie van de afdeling en het intern verspreiden van relevante informatie
3. Het aanleveren van kopij voor de nieuwsbrief
4. Het opstellen van het jaarverslag

Wat vragen wij

U bent een teamspeler met goede contactuele en communicatieve vaardigheden. U bent ordelijk en kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden. U heeft plezier in papier, kunt redelijk schrijven en kan goed omgaan met de computer. Verder heeft u belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn met name wat betreft ouderen.

Tijdsbesteding

De totale tijdsbesteding is ongeveer 1/2 dag per week, die worden verdeeld over de 1e en 2e secretaris.
Jaarlijks vergadert het bestuur 8 tot 10 keer gedurende ongeveer 2 uur. Daarbij komt de tijd die noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het verrichten van de taken van secretaris.