Vacature 1e penningmeester

1ste penningmeester
Beheer financiële zaken, samen met de 2de penningmeester, van de senioren belangen organisatie KBO afdeling Ede

Wie zijn wij
Het bestuur van de KBO afdeling bestaat idealiter uit 7 leden, te weten een voorzitter, een 1e en 2e secretaris, een 1e en 2e penningmeester, een bestuurslid belast met het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten voorleden in het kader van Ontspanning en Ontwikkeling (O&O) en een bestuurslid voor public relations.
Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten, vooral ook op het gebied van het seniorenbeleid, groeit de verantwoordelijkheid voor lokale belangenbehartiging.
De Katholieke Belangorganisatie KBO werkt daarbij nauw samen met de Protestants Christelijke Belangorganisatie PCOB in het COSBO (Overlegorgaan met de gemeente).
Naast belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau van de KBO biedt de afdeling Ede-Bennekom haar leden verschillende vormen van ondersteuning en organiseert tal van activiteiten. Voor meer informatie zie de website www.kbo-ede.nl en www.facebook.com/kbo-edebennekom

Werkzaamheden
U bent een teamspeler die nog lang niet aan stoppen wil denken! U zet graag uw kennis en ervaring in voor het goed laten functioneren van de KBO afdeling Ede, met als ultieme doel het bevorderen van het welzijn van senioren in de gemeente Ede.

Als u interesse heeft in het financiële reilen en zeilen van de afdeling, enige ervaring heeft in financiële zaken en het leuk vindt binnen het bestuur zorg te dragen voor de uitvoering van het financieel beleid en het beheer van de penningen,  is de functie van penningmeester iets voor u!

U maakt deel uit van het bestuur dat idealiter uit 7 leden bestaat, waaronder een 1e en 2e penningmeester. U verdeelt de taken onderling in goed overleg.
Naast de algemene bestuurstaken zoals die gelden voor alle leden van het bestuur, pakken 1e en 2e penningmeester de volgende zaken op:

  1.   Het boeken van inkomende en uitgaande gelden;
  2.   Het opstellen van een jaarbegroting en jaarrekening;
  3.   Het maken van afspraken van besteding van gelden voor PR en voor de commissies (o.a. Cie. Ontspanning en Ontwikkeling);
  4.   Het toelichten van het financieel beleid van de afdeling in de Algemene Ledenvergadering;
  5.   Het maken van afspraken met leden van de Kascontrole-commissie en het laten rapporteren daarover;
  6.   Het incasseren van de contributies en het zo nodig verzenden van aanmaningen;
  7.   Het opzetten van een declaratiebeleid ten behoeve van bestuursleden en vrijwilligers.

Wat vragen wij
U bent een teamspeler met goede contactuele en communicatieve vaardigheden. U hebt financieel inzicht en kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden. U vindt het interessant om u in te zetten voor een goed beheer van de penningen van de afdeling en uitvoering te geven aan het financieel beleid zoals dat door het bestuur wordt vastgesteld. Ook bent u vertrouwd met het werken met een financieel computerprogramma. Verder heeft u belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn met name wat betreft ouderen.