Uitstel van de KBO activiteiten tot september

Aan de leden van de KBO afdeling Ede-Bennekom

Uitstel van de KBO activiteiten tot september 2020

In de “Nieuwsbrief KBO” nr. 4 die tegelijk met dit bericht bij u wordt bezorgd geef ik in het “Voorwoord” aan dat wij als bestuur hebben besloten alle bijeenkomsten en contacten in elk geval tot eind maart op te schorten.
Intussen heeft onze regering voor heel Nederland weer verder aangescherpte maatregelen aangekondigd. Aangegeven wordt dat het RIVM rekening houdt met een scenario waarin mogelijk pas in de zomer de Corona uitbraak tot bedaren komt. En ook dat is niet zeker.

Om die reden hebben wij besloten alle KBO activiteiten tot september 2020 op te schorten. Mocht alles zich sneller gunstig ontwikkelen dan krijgt u bericht van ons over wat tot september nog wel voor u kan worden georganiseerd.

Dit betekent dat geen doorgang vindt: De Algemene Leden Vergadering op woensdag 25 maart, De Leeskring op donderdag 2 april, het Indonesisch buffet op woensdag 15 april, Samen uit Eten op vrijdag 17 april, de fietstocht op vrijdag 15 mei, de jaarlijkse busreis op donderdag 4 juni, het bezoek aan de Turkse moskee op woensdag 17 juni en woensdag 19 augustus de 80-en 90-jarigen. Over de afgelasting van de bijeenkomsten van de PCOB in Ede, Bennekom en Lunteren, die ook voor u toegankelijk zijn, hebben we nog geen definitief bericht ontvangen maar ook die zullen hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan.

We willen nog vermelden dat, als u vragen heeft over uw situatie of uw buurt als het gaat om het Coronavirus, u gebruik kunt maken van de door Malkander-Ede aangeboden “Vraagbaak voor inwoners i.v.m. het Coronavirus” (ma. t/m vrijdag, tel. 0318-20 80 80) en kijkt u vooral ook in de nieuwsbrief naar hetgeen de dienstverlening van onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs en die van Zorg en Welzijn voor u kan betekenen. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en hopen dat u en de uwen gevrijwaard mogen blijven van het Coronavirus. Ten slotte wil ik in uw aandacht aanbevelen de oproep van KBO-PCOB om extra zorg te hebben voor uw naasten, familielid, of buur, die een grotere kans hebben op vereenzaming. Hopelijk is er een moment dat u hem of haar kunt bellen of kunt helpen met een boodschap of klusje.

Arie van Alphen, voorzitter